Innovative elever med FIRE-Design

 

Lær eleverne kreativ problemløsning og foretagsomhed i FIRE faser:


Forståelse - Ideudvikling - Realisering - Evaluering


Bogen anviser en model og en række metoder til tilrettelæggelse af innovative undervisningsforløb, og kan bruges i alle skolens fag. Bogen henvender sig til lærere og lærerstuderende der ønsker, at opbygge og udvikle elevernes innovative kompetencer på et fagligt fundament. Bogen er skrevet i samarbejde med lektor Lilian Rohde (UCC) og udkom i 2013 på Akademisk Forlag.


Læs mere om bogen her.